1 czerwca w naszej szkole odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Główny cel tej inicjatywny to integracja społeczności szkolnej przy wspólnej zabawie i smacznym poczęstunku. Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia Radzie Rodziców, Kole Gospodyń Wiejskich z Ocieki oraz p. Piotrowi Królowi.