24 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia dzieci z klas pierwszych. W pasowaniu wzięło udział 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ociece oraz 4 uczniów ze szkoły filialnej w Zdżarach . Uczniowie elegancko ubrani prezentowali się bardzo wytwornie. Po części artystycznej nastąpiła oficjalna cześć – uroczyste ślubowanie, po którym każdy uczeń był osobiście pasowany na ucznia przez Panią Dyrektor. Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki i udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.