Serdeczne gratulacje dla Niny Pacia z grupy
,, Zajączków” i Zuzanny Malinowskiej z grupy
,, Jeżyków” za zajęcie II miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt:
,, Moja ulubiona postać z bajki ” zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie. Serdeczne gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. ☺️