W piątek, 26 maja 2023 roku, w Ociece miała miejsce wyjątkowa i historyczna uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika pamięci, wywodzących się z parafii Ocieka żołnierzy, podkomendnych gen. Władysława Andersa.
Przed rozpoczęciem uroczystości w szkole w Ociece, dr Jacek Magdoń z Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie wygłosił wykład dla uczniów pt. „Walki 2. Korpusu Polskiego pod Monte Cassino w 1944 roku”, dzięki czemu młodzież mogła przypomnieć sobie historię tego wydarzenia oraz poznać inne interesujące fakty.
Uroczystości rozpoczęła Msza Świętą, której przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. W obchodach poświęcenia pomnika wzięli udział m.in. rodziny upamiętnionych żołnierzy, Zdzisław Pupa – Senator RP, dr hab. Dariusz Iwaneczko – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, dr Piotr Szopa – Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, dr Jacek Magdoń – starszy specjalista w IPN Rzeszów i Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego, Sławomir Bezara – Radny Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Anna Skiba-Mazur – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego, Roman Zawiślak – Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach, bryg. Paweł Szkoła – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach, Grzegorz Ożóg – Wójt Gminy Ostrów oraz licznie przybyli mieszkańcy Ocieki.
Kolejnym punktem wydarzenia było wspólne przejście uczestników w korowodzie z orkiestrą i pocztami sztandarowymi do miejsca, gdzie został usytułowany pomnik. Rafał Nędza – Przewodniczący Rady Gminy w Ostrowie rozpoczął uroczystości przy pomniku krótko przedstawiając zebranym jego tematykę – „ Pomnik jest poświęcony pamięci Parafian z Ocieki, żołnierzy 2. Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, podkomendnych gen. Władysława Andersa, walczących o wolność okupowanej ojczyzny podczas kampanii we Włoszech pod Monte Cassino, Ankoną i Bolonią w latach 1944 – 1945. Na pomniku zostali upamiętnieni: sierż. Jan Bajor, kpr. Tadeusz Skiba, st. strz. Antoni Niedziela, Józef Pawełek i Stanisław Rudny. Pomnik oddaje hołd również innym mieszkańcom, którzy polegli w czasie II wojny światowej”.
Rodziny upamiętnionych żołnierzy złożyły w krypcie pomnika ziemię z miejsc walk i cmentarzy polskich żołnierzy w Włoszech z Monte Cassino, Ankony, Bolonii i Loreto. Na kryptę płytę z napisem – „Z ziemi włoskiej do Polski” Monte Cassino, Ankona, Bolonia i Loreto” nałożył Bogusław Malikowski – Radny Rady Gminy w Ostrowie . Następnie przedstawiciele rodzin wraz z fundatorami i pomysłodawcami przecięły wstęgę, symbolicznie odsłaniając pomnik, a jego poświęcenia dokonał Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Salaterski. Złożono również okolicznościowe wiązanki kwiatów i znicze.
W drugiej części uroczystości Grzegorz Ożóg – Wójt Gminy Ostrów powitał przybyłych gości. Po przemówieniach zebrani zapoznali się z programem artystycznym przygotowanym przez dzieci i młodzież ze szkoły w Ociece, a lokalna poetka Sabina Pelc odczytała autorski wiersz specjalnie przygotowany na tę uroczystość. Wszyscy obecni mogli również skosztować ciepłego dania przygotowanego przez stołówki szkolne w Skrzyszowie i Ociece oraz innych smakołyków przygotowanych przez Koło Gospodyń w Ociece.
Osoby i instytucje, które wspierały budowę pomnika to:
◾️ ks. Józef Pajor – Proboszcz Parafii Ocieka oraz ks. Mariusz Węgrzyn – Wikariusz Parafii Ocieka,
◾️ Stanisław Leski – Prezes Zarządu Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.,
◾️ Radosław Swół – Prezes Zarządu Euro-Eko Sp. z o.o.,
◾️ Grzegorz Ożóg – Wójt Gminy Ostrów, Rafał Nędza – Przewodniczący Rady Gminy w Ostrowie,Bogusław Malikowski – Radny Rady Gminy w Ostrowie, Sławomir Bezara – Członek Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
◾️ Rodzina Rokoszów z Ocieki – właściciele firmy Trans-Star przewóz międzynarodowy i krajowy,
◾️ Marek Gubernat – Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.