1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

„Ponieważ żyli prawem wilka

Historia o nich głucho milczy

Pozostał po nich w kopnym śniegu

Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.”

2 marca 2020 r. odbył się uroczysty apel, na którym minutą ciszy oddaliśmy cześć Żołnierzom Wyklętym. Byli to żołnierze polskiego , antykomunistycznego podziemia, którzy walczyli o wolną i niezależną Polskę. Część z nich zginęła z bronią w ręku, niektórzy trafiali do więzieni i umierali w męczarniach tortur. Przypadało to na lata 1947 -1963. Niejednokrotnie nieznane są ich miejsca pochówku, gdyż UB-cy chowali ich pod płytami chodników miejskich, co ujawniły ostatnie badania genetyczne oraz ekshumacje zwłok. Oddawali życie byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Cześć ich pamięci !!!