W dniu 7 listopada 2019 r. w Publicznym Przedszkolu im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy odbył się Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej „Muzyczne Perełki 2019”. W konkursie wzięli udział wychowankowie pani Domiceli Wojna z Oddziału Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ociece. Zofia Myszkowska, Magdalena Burek i Zuzanna Bolech zaprezentowały piosenkę patriotyczną pt. „Jesteśmy Polakami”. Za udział w przeglądzie laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.