W naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Patronie szkoły, celem którego było:
pogłębienie wiadomości o życiu bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Prymasa Polski, inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania, a przede wszystkim upamiętnienie 43 rocznicy śmierci tego znamienitego Polaka.
Na udział w tym turnieju zdecydowało się 29 uczniów z klas IV-VI.
Zwycięzcami zostały:
Miejsce I -Zofia Myszkowska kl.4
Miejsce II – Julia Bała kl. 6
Miejsce III – Klaudia Ciskał kl. 7
Serdecznie gratulujemy !!!