Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych:

https://www.spocieka.pl/wp-content/uploads/2020/04/Lista-kandydatów-zakwalifikowanych-do-Oddziałów-Przedszkolnych.docx

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o pobranie i uzupełnienie oświadczenia woli przyjęcia kandydata. Uzupełnione oświadczenie prosimy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres pocztowy szkoły: spocieka2@wp.pl do dnia 27.04.2020r. lub złożyć do urny znajdującej się w wejściu do budynku szkoły. ( w szkole są także przygotowane druki, które na miejscu można uzupełnić)
Brak złożonego oświadczenia w podanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Oświadczenie woli przyjęcia:

Oświadczenie woli zapisu dziecka do Oddziału Przedszkolnego