Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece za rok 2018/2019 dostępne jest na stronie BIP Gminy Ostrów.