Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece na rok szkolny 2022/2023

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o uzupełnienie oświadczenia woli przyjęcia dziecka, które dostępne jest do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Uzupełnione oświadczenie prosimy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 15.04-26.04.2022r.