W związku z zaistniałą sytuacją od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nauczyciele będą kontaktować się z uczniami poprzez następujące adresy e- mail :

Agnieszka Draus
agnieszka.jpolski@interia.pl

Sabina Pelc
sabinapelc60@gmail.com

Marta Pluta
Marta.pluta33@wp.pl

Barbara Mech
matematykaspocieka@gmail.com

Iwona Popek
spiwonapopek@wp.pl

Anna Gdowik
anna.gdowik123 @wp.pl

Roksana Haratyk
haratyk.ang@onet.pl

Karol Świniuch
karolswiniuch2wp.pl@wp.pl

Beata Pitera
beata.pitera@interia.pl

Edyta Szpara
eszpara12@gmail.com

Małgorzata Boruta
Gosia.B00@interia.pl

Dorota Król
dorota.krol12@wp.pl

Anna Kania
chemia.ocieka@wp.pl

Marta Wolak
wolak.marta@gmail.com

Anna Jemioło
pedagogocieka@wp.pl

Domicela Wojna
przedszkoledomicelawojna@gmail.com

Każdy uczeń jest zobowiązany do wysłania swojego adresu
e – mail do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, z którymi ma zajęcia. (w terminie do 17 marca 2020 r. – wtorek)
W przypadku braku skrzynki e – mailowej prosimy o założenie jej lub korzystanie z adresu e – mail rodziców uczniów. Każdy uczeń jest zobowiązany drogą e- milową do odsyłania wykonanych prac w czasie wyznaczonym przez nauczyciela.