Przypominamy, że w dniu 30 stycznia 2020 r., o godz. 17.00
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ociece
odbędzie się spotkanie z rodzicami ( wywiadówka).
Serdecznie zapraszamy