Przypominamy, że w dniu 28 listopada 2019 r. , o godz. 17 00
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ociece
odbędzie się spotkanie z rodzicami ( wywiadówka).
Serdecznie zapraszamy