Od poniedziałku 26. X. 2020 r. uczniowie klas IV-VIII uczą się w domu – w formie zdalnej.
Szczegółowe informacje na ten temat uczniom , zostały przekazane przez dyrektora
i nauczycieli.
Klasy I-III oraz Oddziały Przedszkolne realizują naukę bez zmian w formie stacjonarnej.
Godziny pracy świetlicy szkolnej oraz rozkład dowozów i odwozów autobusu szkolnego pozostają bez zmian.
Wszelkie informacje będą na bieżąco przekazywane przez dziennik elektroniczny.