Od poniedziałku -18 stycznia 2021 r. wznawiamy naukę klas I-III
w trybie stacjonarnym, natomiast klasy IV-VIII kontynuują naukę zdalną na dotychczasowych zasadach.
Dowóz do szkoły oraz godziny pracy świetlicy bez zmian.
Do zobaczenia.