Ważne!!!
Informacja dla rodziców dotycząca wpłat za posiłki i godziny opiekuńczo – wychowawcze!!!
Wpłaty będą przyjmowane przez 3 dni tj. od 5 do 7 dnia każdego miesiąca. Jeżeli terminy te wypadną w dni wolne , to należy przesunąć płatność o ilość tych dni.
Prosimy o przestrzeganie w/w terminów płatności.