Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece informuje, że listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 są wywieszone na drzwiach wejściowych budynku szkoły oraz umieszczone na oficjalnej stronie internetowej szkoły.
Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o pobranie ze strony szkoły i uzupełnienie oświadczenia woli przyjęcia kandydata.
Uzupełnione oświadczenie prosimy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres pocztowy szkoły: spocieka2@wp.pl do dnia 27.04.2020r. lub złożyć do urny znajdującej się w wejściu do budynku szkoły.   (w szkole są także przygotowane druki, które na miejscu można uzupełnić)
Brak złożonego oświadczenia w podanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.