W dniu 6 listopada 2018r w Publicznym Przedszkolu im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy odbył się po raz pierwszy Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych pod hasłem ,,Taneczna Niepodległa”. Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece reprezentowała grupa taneczna „Biało – Czerwoni” z klasy 0 wykonując układ taneczny do piosenki patriotycznej „Rodzinny kraj”. Dzieci do przeglądu tanecznego przygotowała p. Domicela Wojna i p. Katarzyna Sala. Nagrodą dla uczestników były puchary, dyplomy i słodkie upominki. Gratulujemy małym artystom.