HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022.

DOSTOSOWANIA.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny

*język polski –24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00; czas pracy 120minut (dostosowania do 180minut)

*matematyka –25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00; czas pracy 100 minut (dostosowania do 150 minut)

* język angielski – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00, czas pracy 90 minut (dostosowania do 135 minut)

Termin dodatkowy

język polski –13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)–godz. 9:00

matematyka –14 czerwca 2022 r.(wtorek)–godz. 9:00

język obcy nowożytny –15 czerwca 2022 r.(środa)–godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

język polski – arkusz standardowy O100 – 120 minut, przedłużenie czasu do 180 minut

matematyka – arkusz standardowy O100 -100 minut, przedłużenie czasu do 150 minut

język obcy nowożytny – arkusz standardowy O100 – 90 minut, przedłużenie czasu do 135 minut

WAŻNE DATY
do 30 września 2021 r., Rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

do 26 listopada 2021 r. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

do 24 lutego 2022 r., Rodzice ucznia składają pisemną informację o ewentualnej zmianie języka obcego nowożytnego.

**do 10 maja 2022 r. **– przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów olimpiad