8 listopada 2023 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej w Ostrowie odbył się „O wolności, jakżeś droga!”
▪️ Konkurs organizowany był przez CKiB Gminy Ostrów pod patronatem Wójta Gmina Ostrów z okazji Narodowego Święta Niepodległości obchodzonego corocznie 1️⃣1️⃣ listopada.
▪️ W Konkursie wzięło udział 18 uczniów z 6 szkół.
Jury w składzie:
➡️ Pan Jacek Róg – Zastępca Wójta Gminy Ostrów,
➡️ Pani Aleksandra Bal – pisarka i poetka,
➡️ Pani Renata Dłużeń – instruktor z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów,
oceniło interpretację wybranego utworu, poprawność i ekspresję recytacji, stopień opanowania tekstu, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny i wyłoniło zwycięzców.
▪️ Laureatami Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „O wolności, jakżeś droga!” zostali:
– Julia Tęczar z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece za recytację wiersza Władysława Bełzy „Legenda o garści ziemi polskiej”
– Eliza Szerszeń z Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie za recytację wiersza Waldemara Wilka „Wartości wolności”
– Gabriela Haracz z Publicznej Szkoły Podstawowej im. bŁ. ks. Romana Sitki w Kamionce za recytację wiersza Jana Józefa Adamowicza „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…”
Wyróżnienie otrzymała Daria Sokołowska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie za recytację „Jednej chwili” Dariusza Malejonka.
Wszystkim laureatom
▪️ Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie uczniów do Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej.
▪️ Dyplomy i nagrody zostaną wręczone laureatom przez Wójta Gminy Ostrów . podczas Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Kamionce.