W październiku 2016r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Oddziale Przedszkolnym zorganizowany został gminny konkurs plastyczny ph. „Jesienne drzewo”. Celem konkursu było dostrzeganie i rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych oraz popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej. Konkurs adresowany był dla wszystkich dzieci 3-4 oraz 5-6letnich. Prace należało dostarczyć do Oddziału Przedszkolnego w Ociece do końca października. Na konkurs wpłynęło 40 prac. Wszystkie prace wykonane były różnymi technikami plastycznymi. 14 listopada br. oceny prac konkursowych dokonało jury powołane przez organizatora konkursu w składzie: pani Dorota Król nauczyciel w Szkole Podstawowej w Ociece, pani Alina Lisowska nauczyciel edukacji przedszkolnej z Kamionki oraz pani Beata Florczak nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Jury, jako kryterium oceny obrało: zgodność z tematem, walory estetyczne, oryginalność, kreatywność, samodzielność wykonania pracy. Przed Komisją Konkursową postawione zostało niełatwe zadanie, gdyż każda praca miała w sobie coś pięknego i oryginalnego. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach  Komisja zdecydowała się wyłonić  prace zwycięskie oraz wyróżnienia.

Wyniki konkursu:

 

Dzieci 4- 5 letnie 

Laureatami zostali:

I miejsce – Julia Marek – Kamionka

II miejsce –  Blanka Rusin – Ocieka

III miejsce – Julia Kura – Skrzyszów

Wyróżnienie:

Małgorzata Gotkowska – Ocieka

 

Dzieci 6-letnie 

Laureatami zostali:

I miejsce – Franciszek Orzech – Skrzyszów

II miejsce –  Bartłomiej Żurek – Skrzyszów

III miejsce – Martyna Golonka – Skrzyszów

Wyróżnienie:

Dawid Knych – Skrzyszów

 

Dla autorów zwycięskich prac przewidziano dyplomy i nagrody, które ufundowali sponsorzy: Ferma Drobiu – Kochanówka oraz Młyn – Ocieka. Fundatorem nagród jest także Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kamionce.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Monika Oleś

Beata Pondo