Dnia 12 mają 2023 roku w Szkole Podstawowej w Ociece odbył się po raz kolejny Gminny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortorafii”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas II i III z terenu naszej gminy.W konkursie wzięło udział 12 uczestników.Uczniowie mieli do napisania test ortograficzny . Spośród uczestników wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – Fabian Świstak, Ocieka
II miejsce- Matylda Ludwikowska,Wola Ociecka
III miejsce – Zuzanna Wiącek,Skrzyszów
Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Ostrów Grzegorza Ożoga oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów.
Szkoła oraz koordynator konkursu Edyta Szpara składają serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość oraz ufundowanie nagród rzeczowych Panu dyrektorowi Waldemarowi Więch.
Dziękujemy również Paniom z poszczególnych szkół za przygotowanie dzieci do konkursu.