W dniu 6 czerwca 2024 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeprowadzony został Gminny Konkurs Matematyczny Gminy Ostrów pod honorowym patronatem wójta Gmina Ostrów Grzegorza Ożoga.
Konkurs miał na celu popularyzację matematyki, wdrażanie do logicznego myślenia, a przede wszystkim dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z osiągania sukcesu.
W rywalizacji wzięło udział 33 zdolnych matematyków z klas IV- VI reprezentujących szkoły podstawowe z terenu gminy Ostrów:
Publiczną Szkołę Podstawową im. bł. ks. Romana Sitko w Kamionce
Publiczną Szkołę Podstawową im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece
Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie
Publiczną Szkołę Podstawową im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
Uczniowie walczyli indywidualnie rozwiązując test składający się z 20 zadań w ciągu 60 minut. Rywalizacja była niezwykle wyrównana, a poziom wiedzy bardzo wysoki.
Ostatecznie udało się wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Klasa IV
I miejsce : Antoni Bochenek – SP Ocieka
Jakub Pękala –SP Skrzyszów
II miejsce: Maciej Strzałka – SP Ocieka
III miejsce: Wiktoria Szybała- SP Ostrów
Igor Rząsa- SP Kamionka
Klasa V
I miejsce: Piotr Róg- SP Wola Ociecka
II miejsce: Dorian Betlej- SP Kozodrza
Lena Pawełek- SP Ocieka
Mikołaj Cierniak- SP Skrzyszów
III miejsce: Alberto Lasagna- SP Wola Ociecka
Klasa VI
I miejsce: Fabian Dyło- SP Kozodrza
II miejce: Kacper Maciołek – SP Kozodrza
III miejsce: Radosław Boruta- SP Kamionka
Gabriel Chmura- SP Ocieka
Wręczenia dyplomów i nagród dokonał dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Karol Świniuch.
Wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział, a zwycięzcom GRATULUJEMY!