Obraz może zawierać: 14 osób, ludzie stoją i w budynku