Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, stoi i tekst „z Spotka nie autorskie poezją aldemara Wilka 11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŠ autora omiku wiers NI EPODLEGE”

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i tekst „11LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI NIEPODLE ka SZ”

Może być zdjęciem przedstawiającym 17 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i tekst „Spotkanie Spo nie autorskie poezją Wa dem ara Wilka 1LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI autora tomiku wierszy wie EPOD „NIEPODLEGŁA" LEGŁA"”

Może być zdjęciem przedstawiającym 15 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „Spotka nie autorskie poezją dem ara 11LISTOPADA SWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI ka autora miku 2”

Może być zdjęciem przedstawiającym 19 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „Spotkanie autorskiez poezją Waldemara al ara Wilka 11 LISTOPADA NIEPOELOCI NIEPODLEGŁ”

Może być zdjęciem przedstawiającym 13 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „Spotkanie autorskiez poezją Waldemara W”Wl Wilka 11LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI”