Obraz może zawierać: 5 osób, w budynkuObraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i dzieckoObraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku