Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób i tekst „PASOWANIE NA UCZNIA 2023”

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób i tekst „KRAINA MUZYKI KONA KO NA PRACY”

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 13 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 13 osób i tekst „WANIE NA ZNIA 023 Błażej goech”

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i trampolina

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i trampolina

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, klarnet, skrzypce i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i tekst „OWANIE NA CZNIA 2023”

Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób i tekst „PASOWANIE NA UCZNIA 2023”

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i tekst „PASOWANIE NA UCZNIA 2023 1 pusry”

Może być zdjęciem przedstawiającym harfa i tekst „KRAINA MUZY KRAINA PRACY”

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób i tekst „PASOWANIE NA UCZNIA 2023 NA AŁOSCI”

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i tekst „PASOWANIE NA UCZNIA 2023 KRAINA MUZYKI SKIEG”

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, zabawka, słudzy i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 15 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, skrzypce i akordeon

Może być zdjęciem przedstawiającym 15 osób i tekst „PASOWANIE NA UCZNIA 2023”

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, klarnet, skrzypce i flet

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, obój, saksofon, klarnet, trąbka, flet i skrzypce

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i skrzypce

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i saksofon

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób i tekst „PASOWANIE NA UCZNIA 2023 1”

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i skrzypce

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst „Α DYPLOM”

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i tekst „N UCZ 20 DYPLOM”

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i dziecko

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i dziecko

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, dziecko i tekst „JANIE A NIA 23”

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst „KRAINA MIŁOŚCI”

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i tekst „PASOWANIE ΝΑ CZNIA 023”

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg obejmuje PATRONAT HONOROWY nad wydarzeniem „Pasowanie na ucznia klasy I" w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece mgr srzegorz Ozóg Ostrów październik”