Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 13 osób, dziecko i ludzie stoją

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, dziecko i ludzie stoją

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, w budynku i tekst „PrzeglÄ Taneczny pt. Kewia przeds Gminy Os Ziemi pod patrona Wójta Gminy Ostro”

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, w budynku i tekst „Rewia przeds Gminy Ostraa Ziemz pod patronatem Wójta Gminy Ostrów”

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją, w budynku i tekst „Przegląd Laków dla Taneczny Rewia przedsz Gminy Ostr Ziemi pod patronatem Wójta Gminy Ostro”

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, w budynku i tekst „Przegląd Taneczny pt. kó "Rewra Rewia przedszk dla Gminy Ostró Ziemi pod patronatem Wójta Gminy Ostrów”

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, dziecko, w budynku i tekst „"Rewia przedsz zków z Gminy Ostrow dla Ziemi pod patronatem Wójta Gminy Ostrów”

Brak dostępnego opisu zdjęcia.