Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób i ludzie stoją

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie stoją

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, dziecko i ludzie stoją