Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i dziecko

Może być rysunkiem przedstawiającym 2 osoby, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Może być rysunkiem przedstawiającym 2 osoby, dziecko i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 16 osób, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, dziecko, ludzie stoją, ludzie siedzą i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, dziecko i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, dziecko, pies i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, dziecko i w budynku