Obraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, buty i dzieckoObraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i butyObraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i buty