Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie grający na instrumentach muzycznych, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie siedzą, ludzie grający na instrumentach muzycznych, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją, ludzie grający na instrumentach muzycznych i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie grający na instrumentach muzycznych, ludzie stoją i w budynku