W te chłodne i szare dni wspominamy w jaki sposób odchodziliśmy Europejskie Dni Języków Obcych. 26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych, który jest międzynarodowym świętem ustanowionym z inicjatywy Rady Europy. Obchodzony jest corocznie w całej Europie. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowania zalet różnorodności językowej. Wraz z całą społecznością szkolną w tym dniu mieliśmy możliwość oglądać pięknie przygotowane flagi przez naszych uczniów. Młodzież klasy ósmej przeprowadziła lekcję kulturową dla całej szkoły prezentując flagi, stroje oraz ucząc podstawowych zwrotów w 19 językach obcych. Nad przygotowaniem tych obchodów czuwał nauczyciel języka angielskiego p. Roksana Haratyk.