Dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, w Światowym Dniu Chorych na Zespół Downa chcemy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak nasza dodatkowa, niepasująca skarpetka. Zakładając kolorową skarpetkę zwracamy na siebie uwagę, a tym samym zwracamy uwagę na problemy ludzi chorych na Zespół Downa. W oddziałach przedszkolnych dzisiejszy dzień był wyjątkowo barwny i kolorowy, nasze przedszkolaki przyłączyły się również do akcji wspierania osób zmagających się z tą chorobą genetyczną i ubrały kolorowe skarpetki „nie do pary” jako wyraz radości, tolerancji oraz solidarności z osobami z Zespołem Downa.