W dniu 16. 10. 2017 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowana przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem p. Anny Nogaj-Kogut. Uczniowie przedstawili humorystyczną scenkę obrazującą pracę nauczyciela. Samorząd Uczniowski złożył życzenia oraz wręczył kwiaty na ręce pani dyrektor Marcie Szybała, która następnie zabrała głos. W swoim przemówieniu podziękowała nauczycielom za ich trud włożony w naukę oraz wychowanie młodzieży. Podziękowania skierowała również do pozostałych pracowników szkoły. Uroczystość została zakończona wręczeniem nagród dla zasłużonych nauczycieli.