Szanowni Państwo -rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Ostrów . W związku  z ustalaniem pracy w okresie wakacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych tzw. dyżur wakacyjny prosimy tych z Państwa , którzy chcieliby aby ich dzieci w czasie wakacji korzystały z opieki przedszkolnej o wypełnienie deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola- oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny w miesiącach lipiec/ sierpień 2020 stanowiący załącznik do niniejszego pisma i złożenia u dyrektora placówki do , której dziecko uczęszcza w terminie do dnia 19 .06.2020 r. Na podstawie złożonych deklaracji zostaną wyznaczone placówki ,które będą sprawować opiekę nad dziećmi w okresie wakacji , tak aby spełnić wszystkie wytyczne i wymagania sanitarne i epidemiologiczne  związane z pandemią covid-19 w tym zachowaniem odpowiedniej liczebności dzieci w grupie. Po wyznaczeniu placówek do pełnienia dyżuru wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni do jakiej  placówki będą mogli posłać swoje dzieci na okres wakacji.