„Rodzina zawsze była mocą narodu, bo jest ona kolebką, Betlejem dla narodu. Naród będzie jutro taki, jaką dzisiaj jest rodzina.”
Kardynał Stefan Wyszyński
Józef i Wiktoria Ulmowie, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, oraz ich siedmioro dzieci: Stasia, Basia, Władzio, Franiu, Antoś, Marysia i Nienarodzone – polska rodzina zamordowana przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom podczas II wojny światowej – została w niedzielę 10 września 2023 roku beatyfikowana przez Kościół Rzymskokatolicki. Rodzina Ulmów mieszkała w Markowej koło Łańcuta i tam w wyniku donosu zginęła 24 marca 1944 roku wraz z ukrywającymi się u nich Żydami, których było ośmioro – Saul Goldman i jego czterej synowie oraz dwie jego bratanice – Gołda Grunfeld i Lea Didner z córeczką o imieniu Reszla.
„Błogosławiona Rodzino Ulmów,
wzorze miłości bliźniego,
uproś u Boga, by każdy z nas umiał,
kochać drugiego jak siebie samego.”
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, gazeta, plakat i tekst „BŁOGOSŁAWIONA RODZINA ULMÓW RATUJĄC ŻYCIE INNYM ZŁOŻYLI w OFIERZE WŁASNE Ulma, żona Wiktoria, orazze: Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia, Nienarodzone Dziecko. Ukrywając wierze, Żydów Rodzin Szallów Goldmanów, ozamordowaniwraz Markowej 24marca 1944 żandarmerii. Niech iokazywania miłości każdemu człowiekowi. Ulmów EE888E8 ”( n”