W dniu 23 maja 2022 r. o godz. 9 00 uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji „ Zaśpiewajmy razem Rotę”. Inicjatywa ta odbyła się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch. Miała na celu upamiętnienie 180 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej, którą Sejm RP ogłosił patronką roku 2022.