Nasza akademia z okazji 101 Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była przesiąknięta zarówno tragiczną jak i radosną symboliką. Płonący znicz, chryzantema, minuta ciszy oraz pieśni legionowe i poezja nawiązywały do tragicznych losów Polaków. Uczniowie kl. VIII i szkolny chór, który prowadzi pan Ryszard Niewiarowski, wprowadzili nas w bolesne męczeństwo i walkę narodowowyzwoleńczą wielu pokoleń Polaków, które wierzyły w to, że Ojczyzna znów będzie niepodległa. Ich hasłem był BÓG, HONOR I OJCZYZNA i nie zawiedli się! I jest WOLNA I NIEPODLEGŁA! Symbolika radosna naszej uroczystości nawiązywała do radosnego świętowania poprzez taniec i śpiew najmłodszych. Dzieci z kl. 0 oraz uczniowie z kl. II i III, ubrane odświętnie, najpiękniej wyśpiewały radość i dumę, że są Polakami. Brawo dla Was dzieciaki, brawo dla Waszych pań, szczególnie dla pani Domiceli Wojny, które przygotowały Was do pięknego występu!Była to żywa lekcja historii, która uświetniła nasze obchody Święta Niepodległości.