20- lecie nadania imienia naszej szkole.
„Z gór widać bowiem lepiej i zawsze trzeba równać ku górze – nigdy w dół”…
To już 20 lat… Z sentymentem i łezką w oku wspominamy dziś tę okrągłą rocznicę nadania imienia naszej szkole. W 2003 roku szkoła otrzymała wtedy zaszczytne imię kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Nauczanie Prymasa Tysiąclecia wpisało się w historię naszej Ojczyzny złotymi zgłoskami w trudnych czasach komunizmu, kiedy naród polski potrzebował autentycznego autorytetu. Wtedy kardynał Stefan Wyszyński stał się „niekoronowanym królem Polski”, którego słuchano. Myśli kardynała towarzyszą nam od dwudziestu lat, od czasu kiedy nasza szkoła otrzymała Jego imię. Ciągle powtarzane, na nowo odkrywane wpisały się w program wychowawczy szkoły wychowując kolejne roczniki uczniów opuszczających mury tej szkoły.
Od 20 lat nauczanie księdza Prymasa zostało wpisane w pracę wychowawczą naszej szkoły. Jego słowa wypowiedziane w czasie kazań, przykazania wypisane w Społecznej Krucjacie Miłości w końcu złote myśli Prymasa towarzyszą nam i pomagają zmieniać nasze życie na lepsze.
Święto Patrona, które odbyło się 10 października 2023 r. , rozpoczęło się o godz. 9 00 mszą świętą, którą celebrował ks. Józef Pajor – proboszcz Parafii Ocieka pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Następna część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie dyrektor szkoły pan Karol Świniuch powitał wszystkich zaproszonych gości
na czele z Wójtem Gminy Ostrów panem Grzegorzem Ożogiem ,
Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który jest jednocześnie pracownikiem IPN-u w Rzeszowie – pana dr Jacka Magdonia,
Przewodniczącego Rady Gminy w Ostrowie pana Rafała Nędzę , Radnego Powiatowego pana Sławomira Bezarę ,
Radnego Gminy Ostrów pana Bogusława Malikowskiego ,
Z-cę Dyrektora CKiB panią Annę Wdowik,
Prezesa OSP Ocieka pana Tomasza Bezarę wraz z pocztem sztandarowym ,
Prezesa Klubu Sportowego Victoria Ocieka pana Dominika Molka,
Prezesa Koła Gospodyń Wiejskich w Ociece panią Elżbietę Serafin Marszałek ,
Przewodniczącą NSZZ Solidarność panią Dorotę Myszkowską, Prezesa ZNP pana Mariusza Wilka oraz wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z naszej gminy w osobach pani Marty Szybała , pani Marii Wielgus ,pani Anny Sum, pana Artura Skubisa, pana Andrzej Ziajora , pana Jerzy Stachnik wraz z pocztami sztandarowymi , jak również emerytowanych pracowników naszej szkoły .
Na część artystyczną składało się oratorium inspirowane nauczaniem kardynała Stefana Wyszyńskiego specjalnie napisane na tę okoliczność przez panią Sabinę Pelc, a wykonane przez uczniów Szkoł Podstawowej w Ociece pod przewodnictwem pani Anny Jemioło i Agnieszki Draus.
Oprawa muzyczna, za którą był odpowiedzialny pan Ryszard Niewiarowski nawiązywała do złotych myśli Prymasa, z których wyłoniło się najważniejsze przesłanie – życie trzeba przeżyć godnie, bo nie da się go powtórzyć dlatego trzeba równać ku górze nigdy w dół!
Piękna , a zarazem elegancka dekoracja w kolorze bieli i granatu podkreślała wymowę tej podniosłej uroczystości.
Nad koordynacją całości czuwały panie: Anna Jemioło i Iwona Popek.
Kolejnym punktem programu były dwie prezentacje – multimedialna przygotowana przez panią Roksanę Haratyk oraz prezentacja wiersza, napisanego przez panią Sabinę Pelc pt. „Na Bachledówkę” przybliżające postać Prymasa Tysiąclecia. Przemówienia gości oraz liczne prezenty to bardzo miłe dopełnienie uroczystości Patrona.
Ostatnim punktem programu było podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Mój patron”, za który była odpowiedzialna pani Dorota Król. Na konkurs wpłynęło dużo ciekawych prac dlatego wybór był bardzo trudny.
Ostatecznie wyłoniono zwycięzców:
W kategorii Przedszkole:
I miejsce – Nina Pacia – SP Ocieka
II miejsce – Zofia Kędzior – SP Skrzyszów
III miejsce – Eliza Bieszcz – SP Skrzyszów
W kategorii klasy I – III:
I miejsce – Nadia Wójcik – SP Ocieka
II miejsce – Bartosz Kluk – SP Ocieka
III miejsce – Błażej Jeleń – SP Wola Ociecka
W kategorii klasy IV – VIII:
I miejsce – Lena Słota – SP Wola Ociecka
II miejsce – Blanka Rusin – SP Ocieka
III miejsce – Małgorzata Gotkowska – SP Ocieka
Zostały przyznane również liczne wyróżnienia.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody z rąk pana Jacka Magdonia oraz pana Grzegorza Ożoga.
Sponsorami imprezy byli :
Wójt Gminy Ostrów ,
CKiB Gminy Ostrów,
Zakłady Magnezytowe Ropczyce ,
Firma „Mars” z Ostrowa ,
Sklep Lewiatan Ocieka.
Na koniec dyrektor szkoły podziękował wszystkim za przybycie, wysłuchanie oraz pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Wykorzystano sprzęt z #LabolatoriaPrzyszłości